Dentálna hygiena

Esenciálna súčasť starostlivosti o zuby. U bezproblémových pacientov sa odporúča aspoň 2x ročne absolvovať profesionálnu dentálnu hygienu. Naučíme pacientov, ako správne čistiť, vyberieme vhodné zubné a medzizubné kefky a nacvičíme aj zaobchádzanie s nimi. Po dentálnej hygiene je možné na prianie pacienta zuby vybieliť.

Z

Röntgen s najvyšším rozlíšením na svete

Z

Záruka 2 roky na všetky naše služby

Z

Termín do 24 hodín

Cenník služieb

Názov výkonuCena

Vstupná dentálna hygiena (vyšetrenie, mechanické čistenie, inštruktáž, optragate, RTG Panoramatické)104,00€

Vstupná dentálna hygiena (vyšetrenie, mechanické čistenie, inštruktáž vrátane pomôcok)75,00€

Vstupná dentálna hygiena (vyšetrenie, optragate, Air flow, mechanické čistenie)89,00€

Recall pacienta bez parodontologického nálezu (Optragate, Airflow, mech. čistenie, fluoridácia)86,00€

Recall parodontologického pacienta (bežný pacient bez parondotologického nálezu, bez Airflow)64,00€

Recall parodontologického pacienta (optragate, Airflow, mech. čistenie, fluoridácia)94,00€

Recall parodontologický pacient (len mech. čistenie)71,00€

Airflow50,00€

Optragate10,00€

Fluoridácia komplet15,00€

Polishing (leštenie)5,00€

Ošetrenie citlivých plôšok zuba5,00€

Ošetrenie parodontálneho vačku13,00€

Aplikácia protizápalových medikamentov (gély, roztoky)10,00€

Reinštruktáž čistenia zubov a medzizubných priestorov (vrátane medzizubných pomôcok a kefiek)9,00€

Inštruktáž a nácvik hydrosonickou kefkou (vrátane pomôcok)150,00€

Inštruktáž dentálnej, nácvik, vrátenie pomôcok10,00€

Doúčtovanie od 10%-50% podľa náročnosti výkonu10,00€

Kombinované bielenie390,00€

Profylaktická terapia pred bielením15,00€

Objednajte sa telefonicky alebo online