Endodoncia

Pri zápale zubných nervov pristupujeme k ošetreniu koreňových kanálikov. Týmto ošetrením vieme životnosť zubov predĺžiť a udržať ho v ústach pacienta. V minulosti, keď neexistovali nástroje na toto náročné ošetrenie, sa takéto zuby odstraňovali. Neošetrený mŕtvy zub môže viesť k závažným infekciám.
Z

Röntgen s najvyšším rozlíšením na svete

Z

Záruka 2 roky na všetky naše služby

Z

Termín do 24 hodín

Cenník služieb

Názov výkonuCena

Dočasné endodontické ošetrenie (1 kanálik)
(anestéza, kofferdam, výplach, rozšírenie, doč.výplň, doč.plomba)80,00€

Dočasné endodontické ošetrenie-každý ďalší k. kanálik
(anestéza, kofferdam, výplach, rozšírenie, doč.výplň, doč. plomba)15,00€

Definitívne zaplnenie 1 k. kanálika
(anestéza, kofferdam, výplach, rozšírenie, obturácia, RTG kontrolné, SIC výplň) 180,00€

Definitívne zaplnenie každého ďalšieho k. kanálika
(anestéza,kofferdam,výplach, rozšírenie, obturácia, RTG kontrolné, SIC výplň)40,00€

Preendodontická dostavba jednoduchá 50,00€

Preendodontická dostavba zložitá 1100,00€

Vybratie starej koreňovej výplne 40,00€

FRC čap-koreňová nadstavba45,00€

FRC čap-kofferdam, sklemnený čap výplň jednoduchá 150,00€

FRC čap-kofferdam, sklemnený čap výplň zložitá180,00€

Objednajte sa telefonicky alebo online