Cenník

Vstupné vyšetrenie, prevencia, anestézia

Názov výkonuCena

Preventívna stomatologická prehliadka 25,00€
Preventívna stomatologická prehliadka v tehotenstve 25,00€

Komplexné stom. vyšetrenie + RTG40,00€

Cielené stomatologické vyšetrenie (fokusy) 20,00€

Krátky administratívny úkon 10,00€

Dlhý administratívny úkon 30,00€

Nedostavenie sa na termín/zrušenie menej ako 24hod vopred, neošetriteľný pacient (každá 1/2hod.) 40,00€

Vyžiadané akútne ošetrenie mimo ordinačných hodín80,00€

Vyžiadané akútne ošetrenie počas ordinačných hodín40,00€

Injekčná anestézia15,00€

Slizničná anestéza 5,00€

RTG vyšetrenie

Názov výkonuCena

RTG intraotálna snímka zubov15,00€

RTG snímka – ortopantomogram30,00€

RTG snímka 4 a viac (pri BTW) 45,00€

RTG TMK 2D25,00€

3D CT komplexná (HČ, DČ, sínusy a TMK)140,00€

3D CT veľká (HČ a DČ)90,00€

3D CT stredná ( 1 sextant/endo CT s veľmi vysokým rozlíšením) 70,00€

3D CT malá 5×5 (single implant/endo zub, cca 3 zuby)55,00€

Analýza 3D CT, popis30,00€

Nahratie snímky na médium (CD, USB v cene)10,00€

Extrakcia

Názov výkonuCena

Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti25,00€

Ošetrenie a kontrola postextrakčnej rany20,00€

Zavedenie / výmena drénu15,00€

Aplikácia medikamentov do postextrakčnej rany 15,00€

Extrakcia jednokoreňového zubu jednoduchá60,00€

Extrakcia viackoreňového zubu80,00€

Sutúra extrakčnej rany20,00€

Vybratie stehov 10,00€

Neplánovaná komplikovaná extrakcia trvalého alebo jej časti130,00€

Konzervačné ošetrenie

Názov výkonuCena

Nasadenie kofferdamu20,00€

Provizórna výplň SIC55,00€

Príplatok za ďalšiu kapsľu 10,00€

Dočasná výplň Cavid/ZnO 20,00€

Fotokompozitná výplň malého rozsahu (krčok) 75,00€
Fotokompozitná výplň jednoduchá (zahŕňa anest. Kofferdam, práca so zväčšením)120,00€
Fotokompozitná výplň stredne náročná (zahŕňa anest.,Kofferdam,práca so zväčšením) 145,00€
Fotokompozitná výplň náročná (zahŕňa anest., kofferdam, práca so zväčšením) 170,00€

Fotokompozitná rekonštrukcia korunky (zahŕňa anest., kofferdam, práca so zväčšením)190,00€

Fazetovanie frontálneho zubu kompozitom 160,00€

Zábrus výplne10,00€

Aplikácia šperku na zub60,00€

Výplň koreňa (Endodoncia)

Názov výkonuCena

Dočasné endodontické ošetrenie (1 kanálik)
(anestéza, kofferdam, výplach, rozšírenie, doč.výplň, doč.plomba)80,00€

Dočasné endodontické ošetrenie-každý ďalší k. kanálik
(anestéza, kofferdam, výplach, rozšírenie, doč.výplň, doč. plomba)15,00€

Definitívne zaplnenie 1 k. kanálika
(anestéza, kofferdam, výplach, rozšírenie, obturácia, RTG kontrolné, SIC výplň) 180,00€

Definitívne zaplnenie každého ďalšieho k. kanálika
(anestéza,kofferdam,výplach, rozšírenie, obturácia, RTG kontrolné, SIC výplň)40,00€

Preendodontická dostavba jednoduchá 50,00€
Preendodontická dostavba zložitá 1100,00€

Vybratie starej koreňovej výplne 40,00€

FRC čap-koreňová nadstavba45,00€

FRC čap-kofferdam, sklemnený čap výplň jednoduchá 150,00€

FRC čap-kofferdam, sklemnený čap výplň zložitá180,00€

Dentálna hygiena

Názov výkonuCena

Vstupná dentálna hygiena (vyšetrenie, mechanické čistenie, inštruktáž, optragate, RTG Panoramatické)104,00€

Vstupná dentálna hygiena (vyšetrenie, mechanické čistenie, inštruktáž vrátane pomôcok)75,00€

Vstupná dentálna hygiena (vyšetrenie, optragate, Air flow, mechanické čistenie)89,00€

Recall pacienta bez parodontologického nálezu (Optragate, Airflow, mech. čistenie, fluoridácia)86,00€

Recall parodontologického pacienta (bežný pacient bez parondotologického nálezu, bez Airflow)64,00€

Recall parodontologického pacienta (optragate, Airflow, mech. čistenie, fluoridácia)94,00€

Recall parodontologický pacient (len mech. čistenie)71,00€

Airflow50,00€

Optragate10,00€

Fluoridácia komplet15,00€

Polishing (leštenie) 5,00€

Ošetrenie citlivých plôšok zuba5,00€

Ošetrenie parodontálneho vačku13,00€

Aplikácia protizápalových medikamentov (gély, roztoky)10,00€

Reinštruktáž čistenia zubov a medzizubných priestorov (vrátane medzizubných pomôcok a kefiek)9,00€

Inštruktáž a nácvik hydrosonickou kefkou (vrátane pomôcok)150,00€

Inštruktáž dentálnej, nácvik, vrátenie pomôcok10,00€

Doúčtovanie od 10%-50% podľa náročnosti výkonu10,00€

Kombinované bielenie390,00€

Profylaktická terapia pred bielením15,00€

Diagnostika a ostatné výkony

Názov výkonuCena

Konzultácia do 15 min.30,00€

Konzultácia do 30min.50,00€

Protetika

Názov výkonuCena

Protetický návrh 30,00€

Korunka zirkónová450,00€

Korunka celokeramická450,00€

Korunka kovokeramická350,00€

Fazeta keramická500,00€

Inlay / Overlay400,00€

WAX UP (1 zub)25,00€

Mock up25,00€

Silikónový odtlačok35,00€

Alginátový odtlačok 25,00€

Dočasná snímateľná náhrada (imediátna)500,00€
Celková snímateľná náhrada750,00€
Čiastočná snímateľná náhrada 500,00€
Čiastočná snímateľná náhrada-medzerník (do 4 zubov) 250,00€
Náhryzová dlaha, proti bruxizmu110,00€
Doplnenie zuba do snímateľnej náhrady30,00€

Oprava snímateľnej náhrady70,00€

Rebazácia snímateľnej náhrady100,00€

Detská stomatológia

Názov výkonuCena

Vstupné vyšetrenie dieťa do 14r. s RTG30,00€
Vstupné vyšetrenie dieťa do 7r. bez RTG20,00€
Preventívna prehliadka dieťa do 14r.20,00€
Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa35,00€
Extrakcia mliečneho zuba zložitá50,00€
Ošetrenie mliečneho zuba fotokompozitom/SIC jednoduchá 50,00€
Ošetrenie mliečneho zuba fotokompozitom/SIC zložitá 60,00€
Pečatenie 1 zub 30,00€

DH u detí do 12 rokov (zmiešaný chrup)38,00€

DH u detí do 13-18 rokov45,00€

Estetická medicína – Botox

Názov výkonuCena

Vstupná konzultácia20,00€

Aplikácia anestetického krému (na žiadosť pacienta)15,00€

Dopich BTX 1 I.U.01,50€
Aplikácia BTX axily (300 I.U.)400,00€
Aplikácia BTX 1 lokalita120,00€
Aplikácia BTX 2 lokality190,00€
Aplikácia BTX 3 lokality270,00€
Aplikácia BTX na žuvacie svaly260,00€